777 685 336

Ordinační hodiny

Vážení klienti, dovolujeme si vám oznámit, že jsme do týmu přijali novou kolegyni MVDr. Elišku Zeldovou. Mohli jsme tak rozšířít páteční ordinační dobu již od 9:00 hod. Budeme se na vás a vaše mazlíčky těšit.

tým kliniky SaMvet

Pondělí

9:00 – 19:00

Úterý

9:00 – 19:00

Středa

9:00 – 19:00

Čtvrtek  

9:00 – 19:00

Pátek

9:00 – 19:00

Sobota

ZAVŘENO

Neděle

17:00 – 19:30

 

Kde nás najdete

Holubova 208/2, Lesná
638 00 Brno
telefon: +420 777 685 336
e-mail: samvet@samvet.cz

Robert Srnec

ŘEŠENÉ GRANTOVÉ PROJEKTY

Srovnání základních charakteristik počítačového modelování a mechanického testováním in vitro na modelu krční páteře psa, 2014 (IGA VFU Brno č.94/2014/FVL) – řešitel

Mechanické a biokompatibilní vlastnosti nového skafoldu, vyvinutého k léčbě parciální ruptury LCC, v kombinaci s kmenovými buňkami: ex vivo studie, 2012 (IGA VFU Brno č.39/2012/FVL) – spoluřešitel

Charakteristika lomu implantátu při selhání konstrukce kost/implantát při flexibilní pilířové osteosyntéze segmentálního defektu femuru titanovou LCP ploténkou a šrouby: ex vivo studie, 2011 (IGA VFU Brno č.31/2011/FVL) – spoluřešitel

Využití nově syntetizovaných biomateriálů v kombinaci s kmenovými buňkami v léčbě chorob, které postihují lidské tkáně derivované z mesodermu: chrupavku, kost, vazy a menisky, (NPVII č.2B06130) – spolupracovník

Biomechanické vlastnosti vnitřní fixace iatrogenního segmentálního defektu femuru technikou přemosťující osteosyntézy s využitím LCP ploténky a LCP ploténky v kombinaci "plate and rod", 2009 (IGA VFU Brno č.259/2009/FVL) – spoluřešitel

Smíšené infekce kostí a kloubů u psů jako biomedicínský model, 2008 (IGA VFU Brno č.153/2008/FVL) – spoluřešitel

Vliv doxycyklinu na rozvoj osteoartritidy u psů s rupturou LCC, 2006 (IGA VFU Brno č.17/2006/FVL) – řešitel

Symfyziodéza os pubis jako metoda léčby dysplazie kyčelního kloubu u psů, 2003 (VZ MŠMT ČR č. 161700002) - řešitel

 

VĚDECKÉ PUBLIKACE

Diplomová práce

Srnec R 2002: Využití miniinvazivních metod v diagnostice ruptury předního zkříženého vazu u psů, Brno, VFU, 74 s

 

Disertační práce

Srnec R 2012: Diagnostika a terapie onemocnění páteře u psů: Analýza souboru pacientů s kaudální cervikální spondylomyelopatií, Brno, VFU, 104 s

 

Časopisy indexované s IF

Fedorová P, Srnec R, Pěnčík J, Schmid P, Amler E, Urbanová L, Nečas A 2014: Mechanical testing of newly developed biomaterial designed for intra-articular reinforcement of partially ruptured cranial cruciate ligament: ex vivo pig model. Acta Veterinaria Brno 83(1): 55-60

Srnec R, Proks P, Fedorová P, Stehlík L, Dvořák M, Nečas A 2012: Myelographic diagnosis and results of surgical treatment of caudal cervical spondylomyelopathy in dogs: a retrospective study (2000–2010). Acta Veterinaria Brno 81(4): 427-432

Urbanová L, Blažek-Fialová I, Srnec R, Pěnčík J, Kršek P, Nečas A 2012: Mathematical model of mechanical testing of bone-implant (4.5 mm LCP) construct. Acta Veterinaria Brno 81(2): 211-215

Plánka L, Srnec R, Raušer P, Starý D, Filová E, Jančář J, Juhásová J, Křen L, Nečas A, Gál P 2012: Nanotechnology and mesenchymal stem cells with chondrocytes in prevention of  partial growth plate arrest in pigs. Biomedical papers-Olomouc 156(2): 128-134

Proks P, Nečas A, Stehlík L, Srnec R, Griffon DJ 2011: Quantification of Humeroulnar Incongruity in Labrador Retrievers with and without Medial Coronoid Disease. Veterinary Surgery 40(8): 981-986

Raušer P, Lexmaulová L, Srnec R, Urbanová L, Proks P, Nečas A 2011: Effects of carprofen or meloxicam on selected haemostatic variables in miniature pigs after orthopaedic surgery. Acta Veterinaria Brno 80(4): 401-405

Nečas A, Proks P, Urbanová L, Srnec R, Stehlík L, Crha M, Raušer P, Plánka L, Amler E, Vojtová L, Jančář J 2010: Radiographic Assessment of Implant Failures of Titanium 3.5 LCP vs. 4.5 LCP Used for Flexible Bridging Osteosynthesis of Large Segmental Femoral Diaphyseal Defects in a Miniature Pig Model. Acta Veterinaria Brno 79(4): 599-606

Nečas A, Proks P, Urbanová L, Srnec R, Stehlík L, Crha M, Raušer P, Plánka L, Janovec J, Dvořák M, Amler E, Vojtová L, Jančář J 2010: Healing of Large Segmental Bone Defect after Implantation of Autogenous Cancellous Bone Graft in Comparison to Hydroxyapatite and 0.5% Collagen Scaffold Combined with Mesenchymal Stem Cells. Acta Veterinaria Brno 79(4): 607-612

Urbanová L, Srnec R, Proks P, Stehlík L, Florián Z, Návrat T, Nečas A 2010: Comparison of the Resistance to Bending Forces of the 4.5 LCP Plate-rod Construct and of 4.5 LCP Alone Applied to Segmental Femoral Defects in Miniature Pigs. Acta Veterinaria Brno 79(4): 613-620

Proks P, Stehlík L, Irová K, Srnec R, Rauser P, Dvořák M, Nečas A 2010: Occurrence of Radiologically Detectable "Kissing" Lesion in Dog Elbows in Dependence on the Type of Fragmentation of the Processus Coronoideus Medialis and on Sex. Acta Veterinaria Brno 79(3): 475-480

Proks P, Stehlík L, Irová K, Dvořák M, Raušer P, Srnec R, Nečas A 2010: Digital Radiographic Analysis of Optical Density of the Distal Segment of the Trochlear Notch of the Ulna in Labrador Retrievers with Fragmented Coronoid Process. Acta Veterinaria Brno 79(2): 299-306

Proks P, Stehlík L, Irová K, Dvořák M, Srnec R, Nečas A 2010: Relationship between Radioulnar Incongruity of Elbow Joints and the Type of Fragmented Processus Coronoideus Medialis. Acta Veterinaria Brno 79(2): 307-312

Nečas A, Plánka L, Srnec R, Crha M, Hlučilová J, Klíma J, Starý D, Křen L, Amler E, Vojtová L, Jančář J, Gál P 2010: Quality of Newly Formed Cartilaginous Tissue in Defects of Articular Surface after Transplantation of Mesenchymal Stem Cells in a Composite Scaffold Based on Collagen I with Chitosan Micro- and Nanofibres. Physiological Research 59(4): 605-614

Raušer P, Stehlík L, Proks P, Srnec R, Nečas A 2010: Effect of seven-day administration of carprofen or meloxicam on renal function in clinically healthy miniature pigs. Veterinární medicína 55(9): 438-444

Crha M, Nečas A, Srnec R, Janovec J, Stehlík L, Raušer P, Urbanová L, Plánka L, Jančář J, Amler E 2009: Mesenchymal Stem Cells in Bone Tissue Regeneration and Application to Bone Healing. Acta Veterinaria Brno 78(4): 635-642

Jančář J, Vojtová L, Nečas A, Srnec R, Urbanová L, Crha M 2009: Stability of Collagen Scaffold Implants for Animals with Iatrogenic Articular Cartilage Defects. Acta Veterinaria Brno 78(4): 643-648

Lexmaulová L, Zatloukal J, Proks P, Dvořák M, Srnec R, Raušer P, Kecová H, Nečas A 2009: Incidence of seizures associated with iopamidol or iomeprol myelography in dogs with intervertebral disk disease: 161 cases (2000-2002). Journal of Veterinary Emergency and Critical Care 19(6): 611-616

Plánka L, Starý D, Hlucilová J, Klíma J, Jančář J, Křen L, Lorenzová J, Urbanová L, Crha M, Srnec R, Dvořák M, Gál P, Nečas A 2009: Comparison of preventive and therapeutic transplantations of allogeneic mesenchymal stem cells in healing of the distal femoral growth plate cartilage defects in miniature pigs. Acta Veterinaria Brno 78(2): 293-302

Plánka L, Nečas A, Srnec R, Raušer P, Starý D, Jančář J, Amler E, Filová E, Hlučilová J, Křen L, Gál P 2009: Use of Allogenic Stem Cells for the Prevention of Bone Bridge Formation in Miniature Pigs. Physiological Research 58(6): 885-893

Plánka L, Gál P, Kecová H, Klíma J, Hlučilová J, Filová E, Amler E, Krupa P, Křen L, Srnec R, Urbanová L, Lorenzová J, Nečas A 2008: Allogeneic and autogenous transplantations of MSCs in treatment of the physeal bone bridge in rabbits. BMC Biotechnology 8: 70

Raušer P, Lexmaulová L, Srnec R, Lorenzová J, Kecová H, Crha M, Fichtel T, Novotná R, Dvořák M, Nečas A 2008: Changes of vital parameters after administration of butorphanol during tiletamine-zolazepam-ketamine-xylazine anaesthesia for joint surgery in miniature pigs. Acta Veterinaria Brno 77(2): 251-256

Nečas A, Plánka L, Srnec R, Raušer P, Urbanová L, Lorenzová J, Crha M, Jančář J, Gál P 2008: Biomaterials and stem cells in the treatment of articular cartilage, meniscal, physeal, bone, ligamentous and tendineous defects. Acta Veterinaria Brno 77(2): 277-284

Nečas A, Srnec R, Kecová H 2002: Diagnostic reliability of stifle arthroscopy of pathological changes in cruciate deficient knee. Acta Veterinaria Brno 71(2): 249-254

 

Odborné publikace

Srnec R, Horák Z, Goldmann T, Nečas A 2013: Může počítačová simulace pomoci v chirurgické léčbě wobbler syndromu u psů? Veterinární klinika 10(2): 72–78

Srnec R, Nečas A, Fedorová P 2012: Myositis ossificans u psa – popis případu. Veterinářství 62: 615–618

Nečas A, Fedorová P, Srnec R 2012: Současné techniky chirurgické léčby osteochondrózy kolenního kloubu. Veterinářství 62: 603–606

Srnec R: Neobvyklé příčiny kompresního onemocnění míchy u psů – prezentace zajímavých případů. Sborník Neurologie u malých zvířat: diagnostika a terapie vybraných onemocnění, Seminář 10–11 prosinec 2011, 81–86

Srnec R: Přístup k pacientovi s wobbler syndromem – diagnostika a možnosti terapie. Sborník Neurologie u malých zvířat: diagnostika a terapie vybraných onemocnění, Seminář 10–11 prosinec 2011, 81–86

Rauser P, Srnec R, Urbanova L, Lexmaulova L, Necas A 2009: Effects of carprofen or meloxicam on selected hemostatic variables in clinically healthy miniature pigs. In: Proceeding of Xth WCVA, Glasgow, Scotland, p. 156

Raušer P, Nečas A, Srnec R, Urbanová L, Lexmaulová L 2009: Hodnocení výskytu nežádoucích účinků během dlouhodobého podávání meloxikamu u prasat. Sborník mezinárodní konference Ochrana zvířat a welfare 2009, VFU Brno, 206–209

Smola J, Čížek A, Srnec R, Nečas A 2008: Specifika nozokomiálních infekcí ve veterinární praxi. Veterinářství 58: 693–698

Raušer P, Nečas A, Srnec R, Lorenzová J, Urbanová L 2008: Použití Role smíšených opioidních agonistů/antagonistů v analgezii prasat. Sborník mezinárodní konference Ochrana zvířat a welfare 2008, VFU Brno, 186–188

Plánka L, Starý D, Srnec R, Nečas A, Gál P 2008: Nové možnosti v léčbě poúrazových defektů kloubní chrupavky. Rozhledy v chirurgii 87: 42–45

Nečas A, Srnec R, Raušer P, Crha M, Urbanová L, Lorenzová J, Kecová H, Lexmaulová L, Fichtel T, Dvořák M 2008: Experimentální využití skafoldů osazených mezenchymovými kmenovými buňkami v léčbě defektů tkání muskuloskeletálního systému. Veterinářství 58: 685–691

Nečas A, Hulse D, Beale B, Urbanová L, Srnec R 2007: TTA jako chirurgická léčba ruptury předního zkříženého vazu. Veterinářství 57: 721–724

 

Knihy, učebnice a monografie

Nečas A., Beale B., Hulse D., Srnec R., Hudson S., Urbanová L, Lorenzová J., Kecová H., Plánka L., Jančář J., Slovíková A 2007: Osteotomie a nové trendy v léčbě nemocí kostí a kloubů. CCB spol. s r.o., 56 s, ISBN 80-7305-009-9

Srnec R , Dvořák M 2003: Aspekty konzervativní léčby nemocí páteře. In: Nečas A, Kraus KH, Dvořák M: Onemocnění torakolumbální páteře, Brno, VFU, str. 94-98

Nečas A, Hulse DA, Dvořák M, Kecová H, Srnec R 2002: Dlahování končetin, závěsy, smyčky a bandáže, Brno, VFU, 86 s

 

VYŽÁDANÉ PŘEDNÁŠKY NA ODBORNÝCH SEMINÁŘÍCH:

Nečas A, Srnec R, Dvořák M, Fedorová P, Fialová I, Brunnberg L, Nakládal B, Brunnberg M, Linzmann H: Letní škola ‑ Osteosyntézy 2014, AO workshop, Brno 27. června 2014 a Berlín 1–3. července 2014

Nečas A, Srnec R, Dvořák M, Fedorová P, Brunnberg L, Nakládal B, Brunnberg M, Burger M, Linzmann H: Letní škola ‑ Osteosyntézy 2013, AO workshop, Brno 24. června 2013 a Berlín 27–29. června 2013

Srnec R: Vývojová onemocnění u psů - DKK, DLK, luxace pately. Seminář pro chovatele, Brno, 24. 3. 2013

Necas A, Urbanova L, Blazek‑Fialova I, Srnec R, Crha M, Proks P, Fedorova P, Pencik J, Krsek P: Mathematical model of mechanical testing of bone‑implant (4.5 mm LCP) construct used for stabilization of bone defects in miniature pigs after mesenchymal stem cells transplantation. 13th EUPSA and 59th BAPS Congress, 13–16 June 2012, Rome, Italy. Poster presentation: P 246, Abstract, p. 242

Planka L, Srnec R, Crha M, Proks P, Vojtova L, Gal P, Necas A: Comparison of large segmental bone defect healing after transplantation of autogenous cancellous bone graft and after implantation of HAP‑collagen scaffold combined with mesenchymal stem cells. 13th EUPSA and 59th BAPS Congress, 13–16 June 2012, Rome, Italy. Poster presentation: P 201, Abstract, p. 199

Nečas A, Srnec R, Dvořák M, Brunnberg L, Nakládal B, Burger M, Fauber A: Letní škola ‑ Osteosyntézy 2012, AO workshop, Brno 25. června 2012 a Berlín 27–29. června 2012

Planka L, Srnec R, Stary D, Klima J, Vojtova L, Vesely K, Necas A: Experimental treatment of deep subchondral articular surface defect of the femur. 31st European Paediatric Orthopaedic Society, 18–21 April 2012, Helsinki, Finland. Poster presentation: E-poster E59, Congress Programme, p. 23

Nečas A, Dvořák M, Srnec R, Brunnberg L, Nakládal B, Burger M: Letní škola ‑ Osteosyntézy 2011, AO workshop, Brno 28. června 2011 a Berlín 30. června – 1. července 2011

Planka L, Srnec R, Klima J, Hlucilova J, Stary D, Kren L, Vojtova L, Jancar J, Gal P, Necas A, Crha M, Amler E: Transplantation of mesenchymal stem cells in a composite scaffold based on collagen I with chitosan micro- and nanofibres into articular cartilage defects. 7th SICOT/SIROT Annual International Conference, 31 August–3 September 2010, Gothenburg, Sweden. Poster presentation: Poster sesion Cartilage, room G4, Abstract No. 26231, p. 32

Nečas A, Dvořák M, Srnec R, Brunnberg L, Nakládal B, Burger M: Letní škola ‑ Osteosyntézy 2010, AO workshop, Brno 6. září 2010 a Berlín 8–10. září 2010

Nečas A, Dvořák M, Srnec R, Brunnberg L, Nakládal B, Burger M: Letní škola ‑ Osteosyntézy 2009, AO workshop, Brno a Berlín, červen 2009

Planka L, Stary D, Necas A, Srnec R, Hlucilova J, Kren L, Gal P: Mesenchymal stem cells in treatment of growth plate and articular cartilage. European Academy of Paediatrics 24-28th October 2008, Nice, France. Poster presentation: Poster session I, P56, p. 171

Nečas A, Srnec R: PennHIP metóda hodnotenia DBK – význam, súčasný stav a budúcnosť, Trenčín, červen 2004

Srnec R: Diferenciální diagnostika kulhání a ortopedické vyšetření kolenního kloubu, Seminář s mezinárodní účastí Medipet – Chirurgie kolenního kloubu psa, Zlín, březen 2004

Srnec R: Ošetření ran, drenáže, typy drénů, Seminář Vetinform, Hr. Králové, duben 2003

Srnec R: Asistence při operaci, zásady instrumentace, Seminář Vetinform, Hr. Králové, duben 2003

Nečas A, Dvořák R, Srnec R: Aplikace kastu - principy a metody, Softcast a Combicast, Ehmerova smyčka, Velpeauova smyčka, Seminář M+H Vet, Bratislava, leden 2003

Srnec R: Komplikace při dlahování končetin, Seminář M+H Vet, Bratislava, leden 2003

Srnec R: Modifikace kastů: vypodložený kast, dvouchlopňový kast, Seminář M+H Vet, Bratislava, leden 2003