777 685 336

Ordinační hodiny

Vážení klienti, dovolujeme si vám oznámit, že jsme do týmu přijali novou kolegyni MVDr. Elišku Zeldovou. Mohli jsme tak rozšířít páteční ordinační dobu již od 9:00 hod. Budeme se na vás a vaše mazlíčky těšit.

tým kliniky SaMvet

Pondělí

9:00 – 19:00

Úterý

9:00 – 19:00

Středa

9:00 – 19:00

Čtvrtek  

9:00 – 19:00

Pátek

9:00 – 19:00

Sobota

ZAVŘENO

Neděle

17:00 – 19:30

 

Kde nás najdete

Holubova 208/2, Lesná
638 00 Brno
telefon: +420 777 685 336
e-mail: samvet@samvet.cz

Stanislav Mazánek

PŘEDNÁŠKY

Mazánek, S., 1988: Výskyt toxoplasmózy a leptospirózy v podmínkách chovu služebních psů. Celostátní kolo konference SVOČ. Brno.

Mazánek, S., Hájková, P., 2000: Zkušenosti s MGA implantáty u šelem. In: Exoti a zoo –zvířata. I. Seminář „Anestézie, chirurgie“. Brno

Mazánek, S., Hájková, P., 2000: Laserová terapie sondou Medicom u paviána Anubi.
In: Exoti a zoozvířata. I. Seminář „Anestézie, chirurgie“. Brno.

Trnková, P., Mazánek, S., 2001: Operativní řešení šedého zákalu u paviána anubi a kočkodana bělozeleného. In: Exoti a zoozvířata. II. Seminář „Invazivní a neinvazivní zákroky“. Dvůr Králové nad Labem.

Nečas, A., Raušer, P., Mazánek, S., Dvořák, M., Soontornvipart, K., 2001: Komplikace
chirurgické léčby otevřené fraktury kostí antebrachia u levharta ceylonského. In: Exoti
a zoozvířata. II. Seminář „Invazivní a neinvazivní zákroky“. Dvůr Králové nad Labem.

Mazánek, S., Hájková, P., 2002: Diagnostika úhynu krokodýla nilského. In: Exoti a zoo –
zvířata. III. Seminář „Klinická diagnostika infekčních a neinfekčních nemocí¨. Praha.

Knotek, Z., Knotková, Z., Mazánek, S., Hovorka, M., 2003 : Veterinary and conservation
Aspects of krepiny reptiles in captivity. Int. Symposium Veterinary Science and Nature Conservation, Budapest.

Knotek, Z., Knotková Z., Mazánek, S., Pejřilová, S., Hauptman, K., 2003: Haemogram and Plasma Biochemistry in a Group of Orlitia borneensis Terrapins with Ulcerative Shell Disease. 41st International Symposium on Diseases of ZOO and Wild Animals. Roma/Italy.

Mazánek, S., Pikula, J., Banďouchová, H., Treml, F., 2006 : Infekční nemoci jelenovitých.
In: Exoti a zoozvířata. VII. Seminář ,,Infekce-diagnostika a efektivní terapie¨. Brno.

Pikula, J., Banďouchová, H., Mazánek, S., Treml, F., 2007 : Zkušenosti s chirurgickou terapii
výhřezů pochvy u přežvýkavců ve farmovém chovu a v zoo. In : Exoti, volně žijící zvířata
a zoozvířata. VIII. Seminář ,,Reprodukce exotických zvířat, volně žijících zvířat a zvířat
zoologických zahrad“. Liberec.

Mazánek, S., Banďouchová, H., Pikula, J., 2007 : Uretrostomie u ovíječe skvrnitého jako řešení
novotvaru prepucia a penisu . In : Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata. VIII. Seminář ,,Reprodukce exotických zvířat, volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad“. Liberec.

Banďouchová, H., Pikula, J., Mazánek, S., Beklová, M., Horáková, J., Kizek, R., Adam, V.,
Hanuštiak, P., 2007 : Fatální otrava dvou paviánů anubi semeny tisu . In : Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata. VIII. Seminář ,,Reprodukce exotických zvířat, volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad“. Liberec

Mazánek, S., Pikula, J., Banďouchová, H., 2008 : „Použití cefovecinu u vybraných druhů zoozvířat“. Hodonín.


POSTER

Červený, Č., Mazánek, S.,1993: K morfologii os penis u pumy americké (Puma concolor).
Poster, Sessiones morphologiae veterinariae. Symposium cum partitipatione internationali Brno.

Mazánek, S., Kučera. J., 1997: K programu reintrodukce Adase nubického (Addax
nasomaculatus) do Maroka. Poster, 3. ročník odborného semináře s mezinárodní účastí
„Ochrana zvířat a welfare“. Brno.

Mazánek, S., Černý, H.,2000: Komparative microscopic anatomy of the digestive tract
mucous membráně in parrots, domestic fowel and pigeon. Poster, European Association
of ZOO and Wildlife Veterinarians, Third scientific meeting.

Mazánek, S., Černý, H., 2001: Srovnávací mikroskopická anatomie sliznice trávicího traktu
papouška, kura a holuba. III. Moravský morfologický den, Brno.
 

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE ZE ZÁKLADŮ VYSOKOŠKOLSKÉ PEDAGOGIKY   

S. Mazánek : Metody studia a výuky morfologických disciplin v lékařských oborech    
 

PUBLIKACE       

Černý, H., Mazánek, S., Černá, E., 1991: Imunohistochemické znázornění endokrinních
G–buněk v epitelu sliznice pars pylorica žaludku kočky a myši. Acta veterinaria,
Brno, 60, 1991: 317–322.

Mazánek, S., Hájková, P., Černý, H., 1996: Efektivní způsob odběru krve u opic. Veterinářství 46(7): 302.

Mazánek, S., Hájková, P., 1999: Zkušenosti s použitím medetomidinu u vybraných druhů
zoozvířat. Veterinářství 49(8): 338-339.

Mazánek, S., 2000: Péče o velké kočky. Zooreport 2(2): 10.

Mazánek, S., 2001: Zkušenosti s anestetiky. Zooreport 3(2): 1.

Mazánek, S.,2001: Pomoc handicapovaným. Zooreport 3(3): 6.

Mazánek, S., Černý, H., 2002 : Komparative microscopic anatomy of the digestive tract mucous membráně in parrots, domestic fowl and pigeon. Scripta medica, Brno, 75(6): 321-342.

Knotková, Z., Mazánek, S., Hovorka, M., Sloboda, M., Knotek, Z., 2005: Hematology and plasma chemistry of Bornea river turtles suffering from shell necrosis and haemogregarine
parasites. Vet. Med. – Czech, 50, 2005(9): 421-426.

Straková, Š., Mazánek, S., 2006 : Možnosti odchytu zvěře s využitím chemické imobilizace.
Myslivecké listy 7, 2006 : 19-45.

Mazánek, S., 2008 : Vakcinace šelem v podmínkách Zoologické zahrady města Brna.
Bioveta News 3, 2008 : 4-5.

Mazánek, S., 2009 : Preventivní opatření u kopytníků v podmínkách Zoologické zahrady města Brna.Bioveta News 4, 2009 : 22-23.

Fichtel, T., Hanzlík, P., Raušer, P., Mazánek, S., Šterc, J., Lukáš, J., 2012 : Ošetření fraktury špičáků medvědů – srovnání dvou klinických případů. Veterinářství 12, 2012 : 749-752.
 

SBORNÍKY Z KONFERENCÍ

Červený, Č., Mazánek, S., 1993: K morfologii os penis u pumy americké (Puma concolor).
Sessiones morphologiae veterinariae. Symposium cum partitipatione internationali.
Poster abstracts.

Mazánek, S., Hájková, P., 2000: Zkušenosti s MGA implantáty u šelem. In: Exoti a zoozvířata. I. Seminář „Anestézie, chirurgie“.Brno, Sborník, 15.

Mazánek, S.,Hájková, P., 2000: Laserová terapie sondou Medicom u paviána Anubi.
In: Exoti a zoozvířata. I. Seminář „Anestézie, chirurgie“.Brno, Sborník, 14.

Mazánek, S., Černý, H., 2000: Comparative microscopic anatomy of the digestive tract mucous membráně in parrots, domestic fowl and pigeon. European Association of ZOO
and Wildlife Veterinarians, Third scientific meeting, Proc. EAZWV, Paris, 345-346.

Trnková, P., Mazánek, S., 2001: Operativní řešení šedého zákalu u paviána Anubi a kočko-
dana bělozeleného. In: Exoti a zoozvířata. II. Seminář „Invazivní a neinvazivní zákroky“.
Dvůr Králové nad Labem, Sborník, 25.

Nečas, A., Raušer, P., Mazánek, S., Dvořák, M., Soontornvipart, K., 2001: Komplikace chirurgické léčby otevřené fraktury kostí antebrachia u levharta cejlonského. In: Exoti a zoo-
zvířata. II. Seminář „Invazivní a neinvazivní zákroky“. Dvůr Králové nad Labem, Sborník, 43.
 
Mazánek, S., Černý, H., 2001: Srovnávací mikroskopická anatomie sliznice trávicího traktu papouška, kura a holuba. III. Moravský morfologický den, Sborník, 26.

Mazánek, S., Hájková, P., 2002: Diagnostika úhynu krokodýla nilského. In: Exoti a zoo- zvířata. III. Seminář „Klinická diagnostika infekčních a neinfekčních nemocí“. Praha,
Sborník, 40.

Knotek, Z., Knotková, Z., Mazánek, S., Hovorka, M., 2003 : Veterinary and conservation
Aspects of krepiny reptiles in captivity. Proc. Int. Symposium Veterinary Science and Nature Conservation, Budapešť 21.3. – 23.3. 2003, 4-8.

Knotek, Z., Knotková Z., Mazánek, S., Pejrilová, S., Hauptman, K., 2003: Haemogram and Plasma Biochemistry in a Group of Orlitia borneensis Terrapins with Ulcerative Shell Disease. 41st International Symposium on Diseases of ZOO and Wild Animals, Rome 28.5. – 1.6.2003,185-189.

Mazánek, S., Pikula, J., Banďouchová, H., Treml, F., 2006 : Infekční nemoci jelenovitých. In: Exoti a zoozvířata. VII. Seminář ,,Infekce-diagnostika a efektivní terapie¨. Brno,Sborník, 52.

Pikula, J., Banďouchová, H., Mazánek, S., Treml, F., 2007 : Zkušenosti s chirurgickou terapii výhřezů pochvy u přežvýkavců ve farmovém chovu a v zoo. In : Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata. VIII. Seminář ,,Reprodukce exotických zvířat, volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad“. Liberec. Sborník, 2.

Mazánek, S., Banďouchová, H., Pikula, J., 2007 : Uretrostomie u ovíječe skvrnitého jako řešení novotvaru prepucia a penisu . In : Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata. VIII. Seminář ,,Reprodukce exotických zvířat, volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad“. Liberec.Sborník, 6.

Banďouchová, H., Pikula, J., Mazánek, S., Beklová, M., Horáková, J., Kizek, R., Adam, V.,Hanuštiak, P., 2007 : Fatální otrava dvou paviánů anubi semeny tisu . In : Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata. VIII. Seminář ,,Reprodukce exotických zvířat, volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad“. Liberec. Sborník, 12.

Mazánek, S., Pikula, J., Banďouchová, H., 2008 : „Použití cefovecinu u vybraných druhů zoozvířat“. Hodonín. Sborník, 30-31.


MONOGRAFIE

Černý, H., Mazánek, S., 1993: Klinická anatomie synoviálních útvarů domácích zvířat. Medicus veterinarius, Brno, 99s.


OPONENTSKÉ POSUDKY

IGA VFU Brno 2005 

Piperisová : Analgezie fentanylem, ketaminem a jejich kombinací při mastektomii a ovario-
hysteroktomii : stanovení minimální účinné analgetické dávky a minimální alveolární koncentrace u psů


IGA VFU Brno 2007

Trnková, Šárka : grantová přihláška č. 29/2007/FVL

IGA VFU Brno 2010

Knotek, Zdeněk      :   grantová přihláška č. 32 /2010/ FVL  (Alfaxalon v anestézii plazů).
Modrý, David          :   grantová přihláška č. 42 /2010/ FVL  PCR diagnostika, polymorfismus a      
                                    hostitelská specifika původců toxoplasmózy ptáků).
Sedlinská, Markéta :   grantová přihláška č. 44 /2010/ FVL   (Stanovení referenčních 
                                    fyziologických hodnot vybraných biochemických a hematologických
                                    parametrů krve oslů a sledování aktuálních parazitóz v chovech oslů
                                    v ČR).
Novotný, Robert     :   grantová přihláška č. 49 /2010/ FVL  (Reverzibilní suprese pohlavní 
                                    aktivity kocourů). 
Jenčová, Michaela  :   grantová přihláška č.  50 /2010/ FVL  (Stimulace a suprese pohlavního
                                    cyklu feny a kočky).
Hauptman, Karel     :   grantová přihláška č. 54 /2010/ FVL  (Hormonální modulace ovariálního
                                    cyklu morčete domácího).

IGA VFU Brno 2012

Sedlinská, Markéta :   grantová přihláška č. 47 /2012/ FVL   ( Srovnání spolehlivosti vyvolání
                                    chemické ejakulace u hřebců koně (Equus caballus) a osla (Equs sinus).
Honzáková, Simona :  grantová přihláška č. 69 /2012/ FVL  ( Kontinuální monitoring EKG
                                    a sledování biomarkerů myokardiálního poškození psů během aplikace    
                                    doxorubicinu ).

IGA VFU Brno 2013

Sedlinská, Markéta : grantová přihláška č. 58 /2013/ FVL (Odběr ejakulátu u oslích hřebců
                                 ( Equus asinus).

Novotný, Robert     :  grantová přihláška č. 73 /2013/ FVL (Dlouhodobá suprese pohlavní   
                                   Aktivity kocourů za použití implantátu s GnRH atomistou deslorelinem).

Disertační práce

Vodička, Roman (2007) : Stanovení profilu hematologických a biochemických parametrů u vybraných druhů savců.

Banďouchová, Hana (2010) : Vnímavost rezervoárových obratlovců k infekci Francisella tularensis ve vztahu k jejich populačním charakteristikám.

Pecková, Lucie (2012) : Vliv vybraných etiologických agens na biochemický profil koroptve
polní (Perdix pertix) a křepelky japonské (Coturnix coturnix Japonica).

Damková, Veronika (2012) : Využití aviárního reprodukčního testu pro hodnocení účinku vybraných toxikantů.

Osičková, Jitka (2014) : Toxikologické účinky veterinárních léčiv a těžkých kovů na ptáky.

Král, Jiří (2014) : Problematika papilomatózy srnčí zvěře.


Odborné práce

Trnková Šárka (2005) : Hematologické a biochemické profily vybraných onemocnění
leguánů zelených.

Vencl Štěpán (2008) : Infekce krevními prvoky rodu Hepatozoon u krajt Morelia viridis
a její vliv na hematologické a biochemické parametry.

Kolářová Martina (2008) : Retrospektivní analýza případů neuropatické gastrické dilatace
papoušků – pacientů Kliniky chorob ptáků, plazů a drobných savců.

Truhlářová Alena (2009) : Studium chronické fáze infekce Hepatozoon ayorgbor u krajt.

Juhásová Katarína (2014) : Porovnanie parazitov paviánov v přírodě a v zajatí s dorazom
Na infekcie tenkohlavcami Trichuris sp.


RECENZE

Doc.MVDr. Jiří Klimeš, CSc. a kol. (2004) : Zoologie pro veterinární mediky. (Skriptum )
Doc. MVDr. Jiří Klimeš, CSc. a kol. ( 2010) :  Zoologie. ( Skriptum )
Hana Banďouchová, Jiří Pikula (2014) : Péče o hendikepované volně žijící živočichy. (Učební text)
MULTIMEDIÁLNÍ  POMŮCKA
Imobilizace a anestézie zvěře

VÝUKA VFU A U3V VFU BRNO

Obor Člověk a zvíře, 27.11.2008, Zdravotní problematika zvířat zoologických zahrad.

Praktická ukázka péče o zvířata v ZOO, odborný výklad a přednáška pro zahraniční
studenty z univerzity v Lipsku (4/2008).

Praktická ukázka péče o zvířata v ZOO, odborný výklad a přednáška pro zahraniční
studenty z univerzity v Lipsku (4/2009).

Praktická ukázka péče o zvířata v ZOO, odborný výklad a přednáška pro zahraniční
studenty z univerzity v Lipsku (3/2010).

Praktická ukázka péče o zvířata v ZOO, odborný výklad a přednáška pro zahraniční
studenty z univerzity v Lipsku (3/2012).

Výuka studentů Purdue university 17.-27.5.2010 ( Steve Thompson, DVM, dipl ABVP,
garant praxe)

Výuka studentů Purdue university 17.-27.5.2011 ( Steve Thompson, DVM, dipl ABVP,
garant praxe)
 

DOPLŇKOVÉ VZDĚLÁNÍ

199.- Kurz na ochranu zvířat proti týrání, způsobilost dle §17 zákona č.246/1992 Sb.2012 - Osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce podle čl. 17 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1/2005.
 

PROPAGAČNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST

- Každoroční přednášky pro širokou veřejnost (Práce veterináře v zoo slovem i obrazem ,
  Žraloci , mýty a skutečnost, Podíl ZOO Brno na návratu Adaxe nubijského do Maroka,
  Zvěrolékař v ZOO, Německé a holandské zoologické zahrady, Z cest po zoologických
  zahradách Evropy ).
- Pravidelná vystoupení v Českém rozhlase Brno (živé besedy v pořadu Apetit)
- Besedy na základních školách, v zdravotních a speciálních zařízeních.
- Vedení odborných praxí studentů středních a vysokých škol.